Saturday, April 12, 2008

Mundo ng mga Bulag na Bata

Ang amoy ng ulan
Sa mabagyong umaga.
*
Kalamigang hatid ng mga ulap
Sa tanghaling tapat.
*
At sa lalim ng gabi
Ang boses ng mga tala.

No comments: